เลือกภาษา
+665 394 6900-1
02 กพ.
2558
รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครบรอบ 41 ปี

รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ครบรอบ 41 ปี และมีพิธีทำบุญ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. วันที่ 15 สิงหาคม 2556